Evidence based

Nieuwsbegrip hanteert voor begrijpend lezen vijf evidence bases leesstrategieën.

Nieuwsbegrip hanteert vijf evidence bases leesstrategieën:

  • voorspellen
  • ophelderen van onduidelijkheden
  • samenvatten
  • vragen stellen
  • relaties/verwijswoorden

Visualiseren
Deze strategieën vormen de basis van het stappenplan wat leerlingen gebruiken bij het lezen van de teksten. Een zesde strategie, visualiseren, komt steeds aan de orde in de opdracht waarbij leerlingen een sleutelschema van de tekst moeten invullen.

Digibordtools
Om leraren te helpen bij het aanleren van de leesstrategieën, zijn er digibordtools. Met deze handige tools voor het digitale schoolbord kunt u als 'leesexpert' laten zien hoe u een tekst doorgrondt aan de hand van een leesstrategie.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis