Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip is een complete methode voor begrijpend lezen, aan de hand van onderwerpen uit het nieuws. De wekelijks actuele teksten en opdrachten maken dat Nieuwsbegrip nooit verveelt.


Altijd actueel

Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij uw leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen. Bij het werken met Nieuwsbegrip is een belangrijke rol weggelegd voor leraren. Door 'hardop-denkend' voor te doen hoe hij als leesexpert een tekst aanpakt, laat hij zien hoe hij een leesstrategie gebruikt om de tekst te doorgronden. Dat noemen we 'modelen'. Nieuwsbegrip biedt bij iedere leesstrategie 'digibordtools' om leraren hierbij te helpen. 
Lees meer over de didactiek van Nieuwsbegrip

Hoe werkt Nieuwsbegrip?

Scholen mailen hun suggesties voor het onderwerp van de week naar de redactie. Uit de aangedragen onderwerpen kiest de redactie, een team van taalonderwijskundigen en Neerlandici, wekelijks één actueel thema aan de hand waarvan zij de lessen maken. De teksten, (schrijf)opdrachten en bijbehorende handleiding downloadt u vanaf dinsdag via het inlogdeel op deze website. In het online leerlingendeel staan de tweede tekstsoort, opdrachten en woordenschatoefeningen klaar. Op dinsdag wordt Nieuwsrekenen ontwikkeld. Deze lessen staan woensdagochtend online.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis