Inhoud & didactiek Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij uw leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te leren lezen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de leraar.

Rol van de leraar

Bij het werken met Nieuwsbegrip is een belangrijke rol weggelegd voor leraren. Door 'hardop-denkend' voor te doen hoe hij als leesexpert een tekst aanpakt, laat hij zien hoe hij een leesstrategie gebruikt om de tekst te doorgronden. Dat noemen we 'modelen'. Nieuwsbegrip biedt bij iedere leesstrategie 'digibordtools' om leraren hierbij te helpen. 

Didactische principes

Nieuwsbegrip gaat uit van de volgende didactische principes:

 • Leerlingen zijn gemotiveerd om te lezen door eigen inbreng en actualiteit
 • Nieuwsbegrip biedt 'evidence based' strategieën voor begrijpend lezen
 • Een stappenplan is een hulpmiddel om de strategieën in samenhang te gebruiken
 • Leerlingen passen strategieën vaak toe met automatisering en transfer als doel
 • Een leesaanpak waarbij een expert hardop denkt, draagt bij aan beter tekstbegrip
 • Leerlingen leren van elkaar
 • Sleutelschema’s ondersteunen tekstbegrip
 • Veel aandacht voor woordenschat
 • Leerlingen breiden hun kennis van de wereld uit

Leesstrategieën

Met Nieuwsbegrip oefenen leerlingen de volgende leesstrategieën:

 • voorspellen
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • relaties/verwijswoorden

Deze strategieën voor begrijpend lezen vormen ook de basis van een stappenplan wat leerlingen gebruiken bij het lezen van de teksten. Een zesde strategie, visualiseren, komt steeds aan de orde in de opdracht waarbij leerlingen een sleutelschema van de tekst moeten invullen.

Niveaus

Nieuwsbegrip biedt leesteksten op vijf niveaus:
• Niveau AA voor groep 4
• Niveau A voor groep 5/6, ISK en praktijkonderwijs en pas gealfabetiseerde cursisten
• Niveau B voor groep 7/8, vmbo bbl/kbl leerjaar 1-2 en mbo niveau 1
• Niveau C voor de betere lezers van groep 8, vmbo bbl/kbl leerjaar 3-4, vmbo g/t leerjaar 1-3, havo/vwo leerjaar 1-2 en mbo niveau 2
• Niveau D voor vmbo t leerjaar 4, havo/vwo leerjaar 3-4 en mbo niveau 3
Lees meer over de niveaus

Actief lezen

In onderstaande filmpje ziet u uw leerlingen actief kunt laten lezen tijdens de Nieuwsbegriples.

probeer nu:
2 maanden gratis!
Probeer 2 maanden gratis